Vattenskada & Sanering

FÖR FRISKA HUS

Vattenskada


Vatten på fel plats kan ge förödande konsekvenser för bostaden.


Vi har jobbat mycket med vattenskador då vi hjälper till med försäkringsärenden, och har därmed

erfarenhet av många olika typer av skador.

Vi besiktigar och avgör omfattningen av skadan, därefter hjälper vi till med avfuktning, sanering,

torkning mmSanering, Ozonbehandling mm


Ofta görs sanering ihop med någon annan skada, tex översvämning eller fel med avloppet.

Förutom avfuktning behöver då sanering göras för att få bort bakterier och dålig lukt.


Med hjälp av ozonbehandling tar man bort dålig lukt såsom röklukt, unket, djur, urinodör etc.

Dessutom neutraliserar man mögel och tar bort mögelsporer.
Vi har stor erfarenhet inom dessa områden och har tillgång till den utrustning som behövs.

vattenskada
ozon

Vattenskada i källare 2019

MSAB

Telefon


070-39 60 984

Adress


Norregårdsvägen 28 A, 541 34 SKÖVDE


E-post


msabsanering@telia.com


Copyright © All Rights Reserved