Krypgrundsavfuktare

FÖR FRISKA HUS

KrypgrundsavfuktareMögel och dålig lukt kan lätt bildas om den relativa fukthalten överstiger ca 75 %. Krypgrunden utsätts för hög relativ fuktighet en stor del av året och risk finns för fuktrelaterade problem i alla uteluftsventilerade krypgrunder. Vissa grunder och hus får problem redan efter kort tid, andra efter många år, men alla hus med krypgrunder ligger i riskzonen. Fuktkällorna och orsaken till problemet är i huvudsak uteluft som kommer in i grunden genom ventiler och avdunstning från mark.


Den enkla lösningen för att säkerställa att problem under krypgrunden inte uppstår är att installera avfuktare.

På så sätt kan man hålla klimatet under kontroll och därmed förhindra att mögel eller fuktproblem uppstår.


Viktigt är att rätt typ av avfuktare installeras för att rätt funktion ska erhållas:

  • Ska vara av sorptionstyp, dvs att den måste fungera effektivt även vid låga temperaturer.
  • Ska ha tillräcklig kapacitet och fuktstyrning (hygrostat) för att minska elförbrukningen.
  • Ska kunna kanalanslutas för att förbättra cirkulationen.

 

I samband med installation av avfuktare, inspekterar vi också grunden och vid behov vidtar

åtgärder såsom inplastning mm.

krypgrund
krypgrundsavfuktare

MSAB

Telefon


070-39 60 984

Adress


Norregårdsvägen 28 A, 541 34 SKÖVDE


E-post


msabsanering@telia.com


Copyright © All Rights Reserved